Monthly Archives: September 2014


Pora się zameldować lub…..

alt   Każdy kto chce mieć wpływ na to co dzieję się w naszej gminie powinnien wziąć udział w nadchodzących wyborach. Nawet jeśli nie jest zameldowany może to zrobić wpisując się do rejestru wyborców. 
Jak to zrobić : pobrać wniosek, do wniosku dołączyć kserokopię dowodu osobistego, wypełnić deklarację i złożyć w sekretariacie Urzędu  Gminy – tel.22 76 77 325, najlepiej w poniedziałki, bo wtedy sekretariat jest czynny do godziny 18.00.


Raz, dwa, trzy wygrasz ty

alt 16 listopada mieszkańcy Gminy Jabłonna wybiorą piętnastu  radnych i tylko 🙂 jednego wójta. O ten fotel będzie się starało  trzech zdecydowanych kandydatów i jeden, który sie waha.  Obecną panią wójt już zdążyliśmy poznać, a Gazeta Powiatowa  opisuje sylwetki pozostałych : Zbigniewa Garbaczewskiego i  Jarosława Chodorskiego, tutaj


Oburzenie nie milknie

alt Dlaczego w dzień rozpoczęcia roku szkolnego rodzice i dzieci nie weszli do nowej szkoły. Wytłumaczenie, częściowe, znajdziecie w artykule z Gazety Powiatowej. Z artykułu można wywnioskować, że to Urząd Gminy jest odpowiedzialny za brak zaproszenia dla przedstawicieli Rady Rodziców. 


Gratulacje!!

altGratulujemy naszym sąsiadom z sołectwa Jabłonna, które w Festiwalu Sołectw zajęło pierwsze miejsce w kategorii występ sceniczny. Piękne stoisko, nawiązujące do ogrodniczych tradycji i piękne jabłonowskie gospodynie. 


Szkolny autobus

altRodzice narzekają, a dzieci czekają, bo rozkład jazdy szkolnego  autobusu nie bardzo jest dostosowany do godzin kiedy dzieci kończą lekcję. Aby więc nie tylko narzekać rodzice z rejonu ulic Kordeckiego i Wypoczynkowej złożyli pismo w tej sprawie w Urzędzie Gminy. W piśmie prosili o dodatkowy przystanek przy skrzyżowaniu tych ulic. Prosili też, aby dostosować godziny odjazdu do godzin zakończenia nauki.


Wielkie otwarcie

altDla tych co nie byli na otarciu nowej szkoły publikujemy artykuł z Legio24 Od siebie dodamy, że wielu rodziców było zbulwersowanych brakiem możliwości wejścia do budynku szkoły. Była to dziwna i śmieszna zarazem decyzja, zwłaszcza, że na drugi dzień normalnie rozpoczęły się zajęcia lekcyjne. Nie chodziło więc chyba o ochronę podłogi, a raczej suto zastawionych stołów dla zaproszonych gości. Wielka szkoda( eufemizm !), że zapomniano zaprosić przdstawicieli Rady Rodziców zarówno na poczęstunek jak i do przecięcia wstęgi. W ten sposób pokazano jak bardzo ceni się Radę i jej wkład ( np.coroczny Festyn Rodzinny na rzecz szkoły kwoty przekraczajace 10 tys zł) w rozwój szkoły. Gratulacje dla osoby, która o tym decydowała.