Monthly Archives: December 2013


Bezpłatny kompostownik

altUwaga mieszkańcy, takie oto kompostowniki można odebrać bezpłatnie w Urzędzie Gminy.Ci, którzy chcą umieścić je na swoich posesjach, powinni  skontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska (22 76 77 339) albo z Referatem Gospodarowania Odpadami (22 76 77 347) – o otrzymaniu kopostownika decyduje kolejność zgłoszeń. Kliknij, aby przeczytać informacje na stronie Urzędu Gminy.