Monthly Archives: July 2013


Będzie rondo

Radni naszej gminy  A.Lindner, M.Jezierska, Z.Garbaczewski oraz M.Grzybek doprowadzili do deklaracji starostwa powiatowego w sprawie budowy ronda przy właśnie budowanej szkole przy ul. Partyzantów w Chotomowie. Radni “… złożyli petycję podczas posiedzenia zarządu powiatu, uzyskali informację, że powiat wystąpił do władz Jabłonny z propozycją podpisania porozumienia, które obejmowałoby całościowe rozwiązania komunikacyjne na tym terenie, obejmujące m.in. koncepcję przebudowy Chotomowskiej i Partyzantów, budowy ul. Legionowskiej, wraz ze skrzyżowaniem z Chotomowską oraz przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 630 (ul. Modlińska) z Chotomowską.” Więcej informacji TUTAJ


Punkt odbioru odpadów

Urząd Gminy uruchomił punkt, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie przywozić posegregowane odpady.Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów mieści sie przy ul. Szarych Szeregów 6 w Legionowowie i jest czynny od poniedziałku do piatku w godz.7.30 do 15,30, a w sobotę od 7.30 do 12.30.Kontakt telefoniczny 22 784 58 38, 602 890 332.Odpady, które można przywieźć do punktu: 
– biodegradowalne (zielone, ogrodowe), 
– papier, tektura, 
– tworzywa sztuczne, 
– metale, 
– szkło, 
– zużyte opony, 
– odpady z remontów.


Punkt odbioru odpadów

Urząd Gminy uruchomił punkt, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie przywozić posegregowane odpady.Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów mieści sie przy ul. Szarych Szeregów 6 w Legionowowie i jest czynny od poniedziałku do piatku w godz.7.30 do 15,30, a w sobotę od 7.30 do 12.30.Kontakt telefoniczny 22 784 58 38, 602 890 332.Odpady, które można przywieźć do punktu: 
– biodegradowalne (zielone, ogrodowe), 
– papier, tektura, 
– tworzywa sztuczne, 
– metale, 
– szkło, 
– zużyte opony, 
– odpady z remontów.


Petycja w sprawie ronda

Jest szansa,że przy nowo budowanej placówce oświatowej w Chotomowie powstanie rondo. Artykuł na ten temat przeczytacie TUTAJ


Nowe rondo

Informacja ze Starostwa Powiatowego na temat ronda w Chotomowie. TUTAJ