Monthly Archives: June 2013


Karta Dużej Rodziny

Duże Rodziny, które przystąpią do Programu będą uprawnione do korzystania z ulg w opłatach za usługi realizowane przez Gminę Jabłonna. 50% zniżką zostaną objęte ceny biletów na imprezy kulturalne i sportowe oraz na zajęcia organizowane przez GCKiS oraz opłaty za obiady w szkolnych stołówkach. 
Ulgi będą dotyczyć również opłat za czynsz w lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za świadczenia gminnych przedszkoli w zakresie wykraczającym poza podstawę programową (w trzech powyższych przypadkach rodziny nie mogą zalegać z ww. opłatami). 
Koordynatorem jabłonowskiej Karty Dużej Rodziny 3+ jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym należy składać wypełnione wnioski deklarując chęć przystąpienia do Programu. 
Szerzej o programie gmina będzie informować  na swojej stronie internetowej. 


Pojemniki na śmiecie

Uwaga mieszkańcy, dzisiaj rozpoczęła się dystrybucja pojemników na odpady komunalne. Pojemniki będą dostarczane na poseje do piątku, czyli do 21 czerwca.