Monthly Archives: February 2013


Zebranie wiejskie

Jeżli interesuje Was jakie inwestycje, i czy w ogóle, planowane są w naszej miescowości w 2013r. lub dlaczego za wywóz śmieci będziemy płacić wiecej niż do tej pory, zapraszamy na zebranie wiejskie. Być może radni lub wójt udzielą odpowiedzi na te pytania. Zebranie odbędzie  się 3 marca 2013 r. (w niedzielę) o godz. 16.00 w Ośrodku Kultury w Chotomowie, przy ul. Strażackiej 8. 
Ile zapłacimy za śmiecie

Czy już wiecie ile zapłacicie za wywóz śmieci organizowany przez Urząd Gminy?Za śmieci  segregowane – 10 zł od osoby, za niesegregowane 20zł od osoby.Stawkę  mnożymy przez ilość osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości, wpisujemy w deklarację odebraną od sołtysa i składamy  do 31.03.2013r.w Urzędzie Gminy. Jeśli na nieruchomości zameldowanych jest więcej osób niż faktycznie zamieszkuje należy do deklaracji dołączyćdokumenty potwierdzające przebywanie osób w innej gminie oraz stosowne oświadczenie z dopiskiem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Częstotliwość odbioru odpadów:
– odpady zmieszane – 2 razy w  miesiącu
– odpady segregowane (papier, plastik, szkło) – 1 razy w miesiącu
– odpady biodegradowalne (trawa, liście, gałęzie) – 4 razy w roku
– odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2razy w roku


Zimą na rowerze

W niedzielę 24 lutego w Chotomowie, rozpocznie się  cykl trzech rowerowych maratonów zimowych Santini Northtec MTB Zima. Start o godzinie  10.00 z ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego.Biuro zawodów oraz baza będzie się znajdować przy ul. Partyzantów 23 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego. 

Bliższe informacje znajdziecie na www.mazoviamtb.pl


W sprawie ustawy śmieciowej

Uwaga mieszkańcy, są już dostępne deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje można odbierać  do 4 marca  u sołtysa, przy ul. Pięknej 8, a w soboty i niedziele  w domu strażaka w godz. 8.00 – 14.00.