Monthly Archives: June 2012


Akcja Lato w Chotomowie

Ośrodek Kultury w Chotomowie zaprasza na Akcję Lato w dniach od 2 do 31 lipca. Zajęcia są przewidziane w godzinach od 10 do 16-stej. Przewidywany koszt dziennego pobytu dziecka  to 4 zł.Zapisy na tegoroczną akcję  prowadzone są przez pracowników Gminnego Centrum Kultury i Sportu w  Chotomowie przy ul. Strażackiej 8, nr. tel. 772 62 38.


Radni o podtopieniach

W dniu 20 czerwca o godz.11.00  w budynku  Gminnego Centrum Kultury i Sportu  w Jabłonnie odbędzie się sesja Rady Gminy. Wszystkich, których interesuje sprawa podtopień informujemy, że na obradach będzie przedstawione stanowisko radnych  dotyczącego działań wójta właśnie w tej sprawie.