Czas do szkoły ?


Jeszcze nie zaczęły się ferie, a przyszli uczniowie i ich rodzice  już muszą myśleć o nowym roku szkolnym. Już niedługo, bo w dniach od 28 lutego  do 11 marca 2011 r., będą odbywały się zapisy do klas pierwszych na 2011/2012 rok. Aby dopełnić formalności należy mieć ze sobą metrykę urodzenia oraz PESEL dziecka. Zapisy bedą się odbywać się w sekretariacie szkoły : poniedziałek-środa  8.00 – 16.00, czwartek 8.00 – 18.00, piątek 7.00 – 15.00. Więcej informacji w dalszej części.
W przypadku zapisu dziecka 6 – letniego do klasy pierwszej wymagane jest zaświadczenie dyrektora przedszkola, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku 2010/2011 lub pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

 Formularz podania o przyjęcie do szkoły dostępny jest w sekretariacie szkoły lub na stronach internetowych:
www.republika.pl/spchotomow, www.jablonna.pl

Rodzice dzieci , które są zameldowane na terenie Chotomowa, a które mimo to zostały zapisane do innej szkoły, powinni zgłoscic ten fakt  w sekretariacie  szkoły w Chotomówie.
Telefony kontaktowe : 22 772 62 84 , 22 767 57 49.