Jarosław Chodorski zdobywając 3624 głosy został wybrany Wójtem Gminy Jabłonna.

Gminna Komisja Wyborcza w Jabłonnie po otrzymaniu protokołów głosowania z 9 komisji obwodowych ustaliła, że:
Uprawnionych do głosowania było 12972 wyborców. W wyborach wzięło udział 5698 mieszkańców.
Na poszczególnych mieszkańców oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Chodorski Jarosław Mirosław (Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Chodorskiego) 3624 głosy
Muniak Olga (Komitet Wyborczy Wyborców Olgi Muniak) 2031 głosów.